McGrath E-learning


  Available courses

  Here you can find the training modules for CRM users

  Tämä valmennus on suunnattu myynnin johdon henkilöille. Valmennuksessa käydään läpi myynnin strateginen johtaminen, myynnin johtamisen kulmakivet ja johtamisen tärkeimmät työkalut.

  Valmennuksen aikana valmennettavat saavat käyttöönsä testi-CRM ympäristön, jossa osa harjoituksista tehdään. 

  Valmennuksen kesto on 3 kuukautta ja hinta 149,- + alv.

  Tämä valmennus on rakennettu vastaamaan aloittavan yrityksen tarpeisiin saada myynti ja markkinointi heti alusta käyntiin kustannustehokkaasti.

  Valmennuksen aikana käydään läpi myynnin ja markkinoinnin perusteet ja yleisimmät sudenkuopat joihin alkava yritys kompastuu näiden aiheiden osalta toiminnan alussa.

  Kurssin kesto on maksimissaan 3 kuukautta ja hinta 149,- jaksolta.

  Myynnin vasta-alkajille ja myös jo kokeneille myyjille lisäapua tarjoava valmennuskokonaisuus, johon kuuluu video-osia, diaesityksiä, harjoituksia ja luettavaa materiaalia.

  Tämän valmennuksen avulla opit, mitkä asiat erottavat huippumyyjän perusmyyjästä!

  Tämä käytännönläheinen valmennus perustuu kymmenien vuosien kokemuksiin projektinhallinnan ja projektipäällikkönä toimimisen perusteista ja parhaista käytännöistä.

  Ohjelma sisältää paljon projektihallinnan työkaluja ja tehtäviä, joilla harjoitellaan työkalujen käyttöä case -esimerkkien kautta.

  Osallistuja pystyy lataamaan käyttöönsä runsaan valikoiman testattuja projektihallinnan työkaluja.

  Valmennuksen kesto on normaalisti noin 3 kuukautta. Kurssin käyttöoikeus kestää 6 kuukautta.

  Kurssin hinta on 149,- euroa.

  HRD Finland järjestää aiheesta myös kursseja koulutuskeskuksessamme useamman kerran vuodessa.

  Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kasvavat tuottavuusvaatimukset sekä ikääntyvän sukupolven ja uuden sukupolven yhteensovittaminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestymiselle..

  Nykyisissä kiireisissä organisaatioissa esimiehet valitaan usein oman organisaation sisältä. Henkilö nostetaan esimieheksi mutta häntä ei aina valmenneta tähän tehtävään, ”koska hän jo osaa alueen työtehtävät”. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että menetetään hyvä työntekijä ja saadaan huono esimies, koska tehtävään nimitetty henkilö ei pysty näkemään itseään esimiehenä. Useimmiten tähän on syynä se, että hän ei ole saanut valmennusta uuteen tehtäväänsä ja tuntee siksi itsensä epävarmaksi.

  HRD Finland tarjoaa organisaation eri tason esimiehille tarkoitettuja useamman tasoisia valmennuksia lähtien perustaidoista aina ylimmän johdon strategiavalmennuksiin. Kurssien moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kullekin organisaatiolle tarpeen mukainen valmennus. HRD Finland Esimiestyön perusteet on tarkoitettu uusille työssään alkaville tai muuten kokemattomille esimiehille jotka tarvitsevat perehdytyksen esimiestoiminnan perusasioihin.

  Valmennuksen kesto on 1 kuukausi.

  Valmennuksen hinta on 119,-

  Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kasvavat tuottavuusvaatimukset sekä ikääntyvän sukupolven ja uuden sukupolven yhteensovittaminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestymiselle..

  Nykyisissä kiireisissä organisaatioissa esimiehet valitaan usein oman organisaation sisältä. Henkilö nostetaan esimieheksi mutta häntä ei aina valmenneta tähän tehtävään, ”koska hän jo osaa alueen työtehtävät”. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että menetetään hyvä työntekijä ja saadaan huono esimies, koska tehtävään nimitetty henkilö ei pysty näkemään itseään esimiehenä. Useimmiten tähän on syynä se, että hän ei ole saanut valmennusta uuteen tehtäväänsä ja tuntee siksi itsensä epävarmaksi.

  HRD Finland tarjoaa organisaation eri tason esimiehille tarkoitettuja useamman tasoisia valmennuksia lähtien perustaidoista aina ylimmän johdon strategiavalmennuksiin. Kurssien moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kullekin organisaatiolle tarpeen mukainen valmennus. HRD Finland Esimiestyön jatkokurssi on tarkoitettu työssään jo jonkun aikaa toimineille, esimiestyöt perusasiat oppineille esimiehille, jotka tarvitsevat tarkempia, käytännöllisiä työkaluja toimintansa tueksi.

  Kurssin suositeltu kesto on 1 kuukausi. Opiskeluaikaa on 3 kuukautta.

  Kurssin hinta on 119,-

  HRD Finland Esimies johtajana –valmennus on tarkoitettu kokeneille esimiehille joiden rooliin kuuluu tai tulee kuulemaan myös henkilöstön johtaminen ja kehittäminen.

  Kurssi on jaettu neljään puolen päivän moduuliin, joiden optiona 5 puolipäivä noin kolmen kuukautta valmennuksen jälkeen annetun kehityshankeen seuraamiseksi ja vahvistamiseksi. Valmennusosiot käydään noin viikon välein. Valmennuskertojen välillä osallistujat tekevät työhönsä liittyviä harjoituksia ja heitä ohjaa etäkouluttaja. Kurssin lopuksi kukin osallistuja tekee omassa organisaatiossaan pienimuotoisen kehitysprojektin.

  Kurssi suositeltu kesto on 1 kuukausi. Opiskeluaikaa on kehitysprojektin vuoksi 6 kuukautta.

  Kurssin hinta on 495,- euroa..

  Tässä valmennuksessa perehdymme siihen, miksi esimiehen on motivoitava alaisiaan ja millaisia keinoja siihen löytyy.

  Valmennuksen aikana käydään läpi useita motivaatioteorioita, motivaation nostajia ja motivaation tappajia ja opastetaan osallistujia toimiviin, käytännöllisiin menetelmiin ja työkaluihin, joilla motivaatiota voidaan nostaa.

  Valmennukseen on varattu 1 kuukausi. Materiaalin läpikäyntiin ja harjoitusten tekoon menee noin 6 tuntia.

  Valmennuksen hinta on 119,- euroa.

  Hyvä esimies on tasapainoinen ja ymmärtää omia vahvuuksiaan ja kehitysalueitaan sekä pitää huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä olemuksestaan.

  Tämä valmennus on osa esimiestyön ammattilaisen valmennuskokonaisuutta mutta sen voi tehdä myös itsellisenä osana omaa kehittämistään. Koska päähuomio on nimenomaan esimiehen kehittymisessä, suosittelemme itsensä kehittämiseen eväitä hakevalle vastaavaa yleistä kurssia itsensä kehittämisen kategoraissa.

  Kurssin suositeltu kesto on 2 kuukautta mutta opiskeluoikeus on kolmen kuukauden ajan.

  Valmennuksen hinta on 149,- + alv.

  Valmennuksessa käydään läpi valmennuksen merkitystä esimiehen organisaation onnistumisessa ja koulutetaan valmennuksen perusasiat niin, että jokainen osallistuja pystyy rakentamaan halutessaa myös omia valmennuksia.

  Kurssin kesto 1 kk.

  Kurssin hinta 119,- + alv

  Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille, joiden tehtävä on edesauttaa toiminnan parantamista, käytännön työtehtävien sujumista ja toimia oman yksikkönsä toiminnan kehittäjänä.

  Valmennus perustuu kuuteen moduliin, joista jokaiseen voi perehtyä myös yksittäisenä koulutuksena. Valmennuksen aikana valmennettavien tukena toimii etäohjaaja.

  Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta, mutta opiskeluoikeus on voimassa yhden vuoden.

  Valmennukseen sisältyy paljon käytännön työkaluja esimiestoimintaan.

  Valmennuksen hinta on 1995,- + alv.

  Tässä valmennuksessa käydään läpi mitä on assertiivisuus ja miten sen osaaminen ja käyttäminen edesauttavat menestymistä elämän osa-alueilla ja työympäristössä.

  Paras hyöty valmennuksesta saadaan, kun kaksi tai useampi henkilö tekee kurssin samaan aikaan ja he tekevät esitetyt harjoitukset yhdessä, esimerkiksi roolipelien avulla.

  Valmennuksen kesto on 1 kuukausi.

  Valmennuksen hinta on 119,- 

  Tämä kurssi auttaa kaikkia niitä, joille esitysten suunnittelu, valmistelu ja esityksen vetäminen tuottaa päänvaivaa erityisesti kysymyksien "miksi", milloin" ja "miten" osilta.

  Esiintymispelkoon vaikuttaa myös se, että on tunne, ettei ole oikein valmis vetämään esitystä. Siihen auttaa tämä e-koulutus. Kurssin aikana käydään läpi miten esitykseen valmistaudutaan, miten itse esitys suunnitellaan, miten varmistetaan kuulijoiden huomio sekä itse esityksen aloitus, keskiosa ja lopetus esiintyjän näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi erilaisia esiintymisen tukielementtejä, esitysmateriaaleja ja -menetelmiä.

  Kurssin suositeltu kesto harjoituksineen on 1 kuukausi. Opiskeluoikeus kestää 3 kuukautta.

  Kurssin hinta on 119,-

  Varsinaiseen esiintymispelkoon tai ramppikuumeeseen ei valitettavasti apuja löydy verkko-oppimisen avulla, joten suosittelemme osallistumaan jonkun näiden asioiden asiantuntijavalmentajiemme, kuten Ilkka Koppelonmäen, Laura Muiniekan tai Sami Minkkisen kursseille.

  Lisätietoa saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hrd.fi.

  Kurssin aikana tutkitaan ja analysoidaan omaa ajankäyttöä ja kokeillaan erilaisia ajankäytön hallinnan menetelmiä. 

  Kurssin jälkeen osallistujat ottavat käyttöön itselleen parhaiten soveltuvat menetelmät ja työkalut.

  Tässä kurssissa käydään läpi selkeällä tavalla mitä stressi on ja mistä muodostuu, miten sen voi tunnistaa ja miten omaa stressitasoa voi hallita ja stressiä vähentää.

  Kurssiin kuuluu myös mm. stressitestit, joiden avulla voi määrittää oman kulloisenkin stressitilansa.

  Stressiin liittyvistä asioista, kuten ajankäytön hallinnasta, löytyy omia kursseja.

  Kurssin suositeltu kesto on 1 kuukausi, mutta käyttö- ja opiskeluoikeus säilyy 6 kuukauden ajan.

  Kurssin hinta on 119,- euroa.

  Useimmat tiedostot avautuvat pop-up sivuille, joten hyväksy tälle sivustolle pop-up tiedostojen avaaminen.

  Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka osallistuvat projektiin tiimin jäseninä, ohjausryhmätyöskentelyn kautta tai ulkopuolisina asiantuntijoina. Kurssi on kestoltaan noin kaksi päivää, mutta sen opiskeluaika on 3 kk. Tavoiteaika on kuitenkin 1 kk.

  Kurssin hinta on e-oppimisena ilman sertifiointia 195,-. Katso www.eugla.com, mikäli haluat osallistua kahden päivän kurssille jollain paikkakunnalla tai haluat tarjouksen omalle organisaatiollesi räätälöidystä kurssista. 

  Tässä valmennuksessa perehdytään syvällisemmin Green Leanin, eli Lean Six Sigman ja siihen yhdistettynä kestävän kehityksen maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on osallistua projektissa tehtävään kehitystyöhön tai vetää jonkin kehittämisalueen projektia.  Kurssin lopputyön hyväksyy ja sertifikaatin kurssin ja lopputyön hyväksyttävästi suorittaneille sertifikaation myöntää European Green Lean Association (EuGLA)

  Valmennuksen aikana osallistuja saa Lean Six Sigma Green Belt tason koulutuksen. Osallistujat voivat tehdä valmennuksen aikana näyttöprojektin ja saada riittävän näytön kansainvälisen Lean Six Sigma sertifioinnin saamiseksi. Lisätietoa kurssin vetäjältä, joka ottaa yhteyttä kurssin alkaessa.

  Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 100 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 vuosi.

  Valmennuksen hinta on 4.950,- euroa.

  Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on toimia projektipäällikköinä kehitysprojekteissa. Kurssin aikana perehdytään projektipäällikön vastuisiin ja velvollisuuksiin, projektin suunnitteluun, projektitiimin rakentamiseen, yleisimpiin projektihallinnan työkaluihin sekä projektityön käytäntöihin projektipäällikön näkökulmasta.

  5S työkalun perusteet.
  Kurssin kesto on noin 50 minuuttia ja siinä käydään lävitse:
  1. Mitä on 5S?
  2. Mitä hyötyä on 5S:stä?
  3. 5S vaiheet
  4. Harjoitustyö
  5. Koe

  Koe tehdään erillisessä oppimisymäristössä

  Tässä valmennuksessa käydään läpi mitä on Lean Six Sigma. Valmennus on tarkoitettu yleistiedon lähteeksi henkilöille, joiden organisaatioissa aiotaan käyttää Lean/ Lean Six Sigma prosesseja ja työkaluja kehittämiseen. 

  Valmennus kestää kokonaisuudessaan 2 tuntia, mutta sen modulirakenteen vuoksi sitä voi opiskella osissa. Opikskeluoikeusaikaa on 1 kuukausi.

  Valmennuksen hinta on 119,- euroa.

  Tässä valmennuksessa perehdytään hieman syvällisemmin Lean Six Sigman maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka osallistuvat organisaationsa kehittämiseen osallistujan roolissa.

  Valmennuksen suositeltu kesto on 1 viikko (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 10 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 kuukausi.

  Valmennuksen hinta on 149,- euroa.

  Tässä valmennuksessa perehdytään syvällisemmin Lean Six Sigman maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on osallistua projektissa tehtävään kehitystyöhön tai vetää jonkin kehittämisalueen projektia.  

  Valmennuksen aikana osallistuja saa Lean Six Sigma Green Belt tason koulutuksen. Osallistujat voivat tehdä valmennuksen aikana näyttöprojektin ja saada riittävän näytön kansainvälisen Lean Six Sigma sertifioinnin saamiseksi. Lisätietoa kurssin vetäjältä, joka ottaa yhteyttä kurssin alkaessa.

  Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 60 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 vuosi.

  Valmennuksen hinta on 1149,- euroa.

  Prosessijohtamisen valmennuksessa käydään läpi mitä prosessit ovat, miten niitä suunnitellaan, seurataan, kehitetään ja johdetaan sekä tärkeimmät ja toimivimmat prosessijohtamisen työkalut. Valmennettavat saavat muun kurssimateriaalin lisäksi prosessijohtamisen käsikirjan e-julkaisuna.

  Valmennuksen kesto on 3 kuukautta.

  Valmennuksen hinta on 495,- euroa.

  Tiimitoiminnan kehittämisen valmennuksessa päähuomio on, kuten nimikin sanoo, tiimiorganisaation kehittämisessä, tiimien muodostumisen ymmärtämisessä ja niissä menetelmissä ja työkaluissa, joilla varmistetaan tiimiorganisaation muodostuminen työryhmistä tehokkaiksi tiimeiksi.

  Kurssin kesto on 3 kuukautta, mutta johtuen tiimiorganisaation kehittymisen aikaa vievästä luonteesta, opiskeluoikeus kestää vuoden aloituksesta.

  Valmennuksen hinta on 495,- euroa.

  During this course the trainees are introduced to worlds leading development methodology, Lean Six Sigma, in elation to sustainable development. This combined model is known as the Green Lean method.

  Since this course is made for entrepreneurs or people interested of becoming entrepreneurs with sustainable approach, the focus is on using Green Lean principles in starting, developing and maintaining small businesses from entrepreneurs point of view

  This is a course made for people attending in Green Lean development projects or interested about the Green Lean development.

  Tästä löytyvät päivitetyt Green Lean osallistujakoulutuksen koulutusmateriaalit

  This is a basic language course for Bulgarians who want to learn to speak Finninsh

  This course is made to support Practical conversation training for Bulgarian speakers. This material can be used also for self studies.

  This training site is for Profile ambulance users training. Different language versions can be found on separate sections inside the actual training. This main site is done in English.

  Here are the training materials for Pipedrive administrators

  Here you can find the training modules for CRM users