Tästä kategoriasta löytyvät esimiestoimintaan liittyvät valmennukset. Valmennuksia voi käydä joko yksi kerrallaan tai suurempina kokonaisuuksina.

Kunkin valmennuksen kohdalle on merkitty kurssin suositusaika. Kurssin voi tehdä joko nopeammin tai hitaammin omien tarpeiden mukaan. Mikäli tarvitset enemmän aikaa kurssin tekemiseen, voit pyytää opiskeluajan pidentämistä kurssin vetäjältä.

Mikäli haluatte tarjouksen suuremmasta kokonaisuudesta, lähettäkää viesti osoitteeseen info@hrd.fi 

Tämä käytännönläheinen valmennus perustuu kymmenien vuosien kokemuksiin projektinhallinnan ja projektipäällikkönä toimimisen perusteista ja parhaista käytännöistä.

Ohjelma sisältää paljon projektihallinnan työkaluja ja tehtäviä, joilla harjoitellaan työkalujen käyttöä case -esimerkkien kautta.

Osallistuja pystyy lataamaan käyttöönsä runsaan valikoiman testattuja projektihallinnan työkaluja.

Valmennuksen kesto on normaalisti noin 3 kuukautta. Kurssin käyttöoikeus kestää 6 kuukautta.

Kurssin hinta on 149,- euroa.

HRD Finland järjestää aiheesta myös kursseja koulutuskeskuksessamme useamman kerran vuodessa.

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kasvavat tuottavuusvaatimukset sekä ikääntyvän sukupolven ja uuden sukupolven yhteensovittaminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestymiselle..

Nykyisissä kiireisissä organisaatioissa esimiehet valitaan usein oman organisaation sisältä. Henkilö nostetaan esimieheksi mutta häntä ei aina valmenneta tähän tehtävään, ”koska hän jo osaa alueen työtehtävät”. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että menetetään hyvä työntekijä ja saadaan huono esimies, koska tehtävään nimitetty henkilö ei pysty näkemään itseään esimiehenä. Useimmiten tähän on syynä se, että hän ei ole saanut valmennusta uuteen tehtäväänsä ja tuntee siksi itsensä epävarmaksi.

HRD Finland tarjoaa organisaation eri tason esimiehille tarkoitettuja useamman tasoisia valmennuksia lähtien perustaidoista aina ylimmän johdon strategiavalmennuksiin. Kurssien moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kullekin organisaatiolle tarpeen mukainen valmennus. HRD Finland Esimiestyön perusteet on tarkoitettu uusille työssään alkaville tai muuten kokemattomille esimiehille jotka tarvitsevat perehdytyksen esimiestoiminnan perusasioihin.

Valmennuksen kesto on 1 kuukausi.

Valmennuksen hinta on 119,-

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kasvavat tuottavuusvaatimukset sekä ikääntyvän sukupolven ja uuden sukupolven yhteensovittaminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestymiselle..

Nykyisissä kiireisissä organisaatioissa esimiehet valitaan usein oman organisaation sisältä. Henkilö nostetaan esimieheksi mutta häntä ei aina valmenneta tähän tehtävään, ”koska hän jo osaa alueen työtehtävät”. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että menetetään hyvä työntekijä ja saadaan huono esimies, koska tehtävään nimitetty henkilö ei pysty näkemään itseään esimiehenä. Useimmiten tähän on syynä se, että hän ei ole saanut valmennusta uuteen tehtäväänsä ja tuntee siksi itsensä epävarmaksi.

HRD Finland tarjoaa organisaation eri tason esimiehille tarkoitettuja useamman tasoisia valmennuksia lähtien perustaidoista aina ylimmän johdon strategiavalmennuksiin. Kurssien moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kullekin organisaatiolle tarpeen mukainen valmennus. HRD Finland Esimiestyön jatkokurssi on tarkoitettu työssään jo jonkun aikaa toimineille, esimiestyöt perusasiat oppineille esimiehille, jotka tarvitsevat tarkempia, käytännöllisiä työkaluja toimintansa tueksi.

Kurssin suositeltu kesto on 1 kuukausi. Opiskeluaikaa on 3 kuukautta.

Kurssin hinta on 119,-

HRD Finland Esimies johtajana –valmennus on tarkoitettu kokeneille esimiehille joiden rooliin kuuluu tai tulee kuulemaan myös henkilöstön johtaminen ja kehittäminen.

Kurssi on jaettu neljään puolen päivän moduuliin, joiden optiona 5 puolipäivä noin kolmen kuukautta valmennuksen jälkeen annetun kehityshankeen seuraamiseksi ja vahvistamiseksi. Valmennusosiot käydään noin viikon välein. Valmennuskertojen välillä osallistujat tekevät työhönsä liittyviä harjoituksia ja heitä ohjaa etäkouluttaja. Kurssin lopuksi kukin osallistuja tekee omassa organisaatiossaan pienimuotoisen kehitysprojektin.

Kurssi suositeltu kesto on 1 kuukausi. Opiskeluaikaa on kehitysprojektin vuoksi 6 kuukautta.

Kurssin hinta on 495,- euroa..

Tässä valmennuksessa perehdymme siihen, miksi esimiehen on motivoitava alaisiaan ja millaisia keinoja siihen löytyy.

Valmennuksen aikana käydään läpi useita motivaatioteorioita, motivaation nostajia ja motivaation tappajia ja opastetaan osallistujia toimiviin, käytännöllisiin menetelmiin ja työkaluihin, joilla motivaatiota voidaan nostaa.

Valmennukseen on varattu 1 kuukausi. Materiaalin läpikäyntiin ja harjoitusten tekoon menee noin 6 tuntia.

Valmennuksen hinta on 119,- euroa.

Hyvä esimies on tasapainoinen ja ymmärtää omia vahvuuksiaan ja kehitysalueitaan sekä pitää huolta omasta fyysisestä ja psyykkisestä olemuksestaan.

Tämä valmennus on osa esimiestyön ammattilaisen valmennuskokonaisuutta mutta sen voi tehdä myös itsellisenä osana omaa kehittämistään. Koska päähuomio on nimenomaan esimiehen kehittymisessä, suosittelemme itsensä kehittämiseen eväitä hakevalle vastaavaa yleistä kurssia itsensä kehittämisen kategoraissa.

Kurssin suositeltu kesto on 2 kuukautta mutta opiskeluoikeus on kolmen kuukauden ajan.

Valmennuksen hinta on 149,- + alv.

Valmennuksessa käydään läpi valmennuksen merkitystä esimiehen organisaation onnistumisessa ja koulutetaan valmennuksen perusasiat niin, että jokainen osallistuja pystyy rakentamaan halutessaa myös omia valmennuksia.

Kurssin kesto 1 kk.

Kurssin hinta 119,- + alv

Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille, joiden tehtävä on edesauttaa toiminnan parantamista, käytännön työtehtävien sujumista ja toimia oman yksikkönsä toiminnan kehittäjänä.

Valmennus perustuu kuuteen moduliin, joista jokaiseen voi perehtyä myös yksittäisenä koulutuksena. Valmennuksen aikana valmennettavien tukena toimii etäohjaaja.

Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta, mutta opiskeluoikeus on voimassa yhden vuoden.

Valmennukseen sisältyy paljon käytännön työkaluja esimiestoimintaan.

Valmennuksen hinta on 1995,- + alv.